FÖRELÄSNING och UTBILDNING

 

Efter varje ny kurs gör jag en anonym utvärdering. Runt 99 procent av deltagarna är mycket nöjda med sina nya kunskaper. Här nedan kan du läsa utdrag ur utvärderingar vid fyra olika kurser.

Patentingenjörer på PRV
”Det bästa med kursen var övningarna, jag kände att jag blev säkrare och säkrare.”
”Kunskaperna är användbara på såväl arbetstid som fritid.”
”Att presentera kräver övning och att några påpekar vad man gör för fel och det fick man på kursen. Det var bra att blanda teori och praktiska övningar, så att man påminns om hur man ska göra och sedanfår prova själv. Bra också att diskutera med andra.”
”Lärorik kurs, rolig dessutom.”
”Utbildningen som helhet var rolig och givande. Jag blev mer medveten om hur man ska förbereda tal, effektfull inledning och avslutning – samt mitt eget kroppsspråk”.
”Kursen var överhuvudtaget jättebra, bäst var kanske att kursen hölls i en liten grupp där man inte var rädd att göra bort sig. ”
”Maria lyckades väldigt bra att skapa en avspänd och trevlig atmosfär under kursens gång.”

Handläggare på Arbetsförmedlingen Expo i Stockholm
”Intressant och spännande utbildning. Rolig”
”Givande och lärorik kurs, under lättsamma former”
”Mycket givande, underbar lärare, hon fick gruppen att vara engagerad” ”Blandning av praktik och teori, var positivt och stärkande”
”Kändes lite kort, hade gärna fortsatt ett par gånger till.”
”Bär med en positiv upplevelse”

Arbetssökande i projekt Jobbnätet i Stockholm
”Man får bättre självbild”
”Mycket bra kurs. Lärorik, rolig, bra utbildare”
”En öppen dialog där även deltagarna kunde lära föreläsaren och varandra något”
”Väldigt trevlig kurs, kanonstämning och en trevlig och glad utbildare.”
”Att vi fick lära oss om kroppsspråkets stor betydelse i hur man kommunicerar med andra och hur vi skulle kunna förbättra oss.”
”Alla människor skulle genomgå en sådan kurs”
”Bästa beröm, går gärna fler kurser för Maria Helander"

Studentinformatörer på Lärarhögskolan i Stockholm
"Kursen gav mig många AHA! - upplevelser. Nyttig."
"Kursen var rolig, bra och behövlig."
"Kursledaren var bra! Hon verkade intresserad, tog sig tid för våra frågor och diskussioner, hon hade identifierat målgruppen."
"Kursen har gett mig ny kunskap, men framförallt bättre självförtroende." "Kursledaren var öppen, pedagogisk och uppmuntrande. Skönt med en kvinna, så man kan identifiera sig med henne."
"Att kunna tala, uttrycka sig klart är alltid viktigt. Även fast jag har goda kunskaper i att höras och synas skadar det aldrig att uppdateras."